KASUTUSJUHEND

Kindlasti ära tee nii:

1. Ära küta tünni enne, kui ülemine toru on vee all

2. Ära täida kümblustünni, kui haagis ei ole asetatud tugijalgadele.

3. Ära vea veega täidetud haagist.

4. Ära lase tünnist vett välja enne, kui ahi on täielikult kustunud.

5. Ära jäta talvel tünni ega ahju tühjaks laskmata, kui on külmumisoht.

PAIGALDAMINE:

Enne auto küljest haagise lahti haakimist kasuta tõkiseid, et vältida haagise veeremist

Kerige alla tugiratas, jälgige, et tünn oleks loodis.

Kasuta tugipostide all puitplaate, et postid läbi maapinna ei vajuks

Ära täida tünni veega enne eelnevate punktide täitmist!

Täida tünn veega ning jälgi, et enne kütmist (ja kasutamise käigus) oleks ülemine sissetulev küttetoru vee all.

Paigalda ahjule korsten

KÜTMINE:

Enne kütmist peab veepiir ületama ülemise ahjutoru.

Kütmiseks tohib kasutada ainult kuivatatud küttepuid. Keelatud on kasutada saematerjali jääke.

Välisahi ja korsten on kütmise ajal ning mõned tunnid pärast kütmist kuumad. Kasutuse ajal on keelatud neid osi katsuda paljaste kätega. Ahju ukse avamiseks tuleb kinni hoida ahjuukse sulgurist.

Ühtlase veetemperatuuri saavutamiseks võib vett aeg-ajalt segada

Soovitatav veetemperatuur on 35–38 °C. Kõrgemad veetemperatuurid võivad põhjustada terviseprobleeme

Talvel ei tohi lasta veel ahjus külmuda. Juba külmunud ahjus ei tohi tuld süüdata.

PÄRAST KASUTAMIST:

Peale kasutamist oodake kuni ahi on maha jahtunud (u 2h) ning avage haagise küljel asuv veekraan. Lisaks ahju all asuv ventiil ahju tühjendamiseks

Vett täis tünni on KEELATUD transportida!

Veetünni puhastamisel kasuta AINULT pehmeid puhastusvahendeid (nt shvamm või rätik) ja ainetest mittesöövitavaid (nt Fairy)

Kümblustünni / tünnisauna rent Laevas ja Tartumaal. Kümblustünni (ehk rahvakeeli tünnisauna) saab kasutada igal aastaajal.